Fiskeriet der forsvandt

160,00 DKK

Fiskeriet der forsvandt
Eksempler på et dansk fiskerierhverv i opbrud 1990-2008
192 s. ill. farver.
Fiskeri og Søfartsmuseets Forlag

Ikke på lager

Kategori:

Beskrivelse

Denne bog er resultatet af seks kulturhistoriske museers undersøgelser af fiskerierhvervet i forskellige dele af Danmark. Museerne er medlemmer af Fiskeripuljen, som siden 1983 har været navnet på de danske museers samarbejdskreds om fiskeri og fiskerihistorie.

I ni artikler giver bogen eksempler på et dansk fiskerierhverv præget af faldende fiskebestande, kvoter, ophørsstøtte og omsættelige fiskerettigheder – men også af nye teknologier og modernisering af den tilbageværende fiskerflåde. På grundlag af undersøgelser i syv lokaliteter – Bornholm, Gilleleje, Bønnerupstrand, Limfjorden, Skagen, Hvide Sande og Esbjerg -beskriver forfatterne, hvordan en stor del af erhvervsfiskeriet er forsvundet siden 1980’erne, men også hvordan fiskeriets tilbageværende udøvere har tilpasset sig den begrænsede adgang til at fiske. “Fiskeriet der forsvandt” er et bidrag til historien om et fiskerierhverv, som i det meste af 1900-tallet vejede tungt i rigtig mange danske havne og lokalsamfund, men som efter årtusindskiftet er reduceret til en brøkdel af dets tidligere størrelse