Velkommen til

Nexø Museum 


Fotos fra Russernes bombardement af Nexø

 

 1. sal

 2. sal

 Museums-foreningen

links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Stuen

 

Nexø og Omegns Museumsforening

 som driver det lille museum, blev stiftet i 1968. Museet åbnede officielt i 1970 efter en omfattende ombygning, og søger med såvel faste som skiftende udstillinger at belyse bornholmske forhold gennem tiderne.

      Den karakteristiske museumsbygning midt på havnen blev opført i 1796 som ”Nexøe Vagt”, hvor 4 mand fra Nexøe Borgercompagnie til stadighed var på vagt.

      Byggematerialet var sandsten fra Frederiks Stenbrud, som i 1754 var blevet oprettet nord for byen. Huset erstattede en ældre bygning, der lå på det samme sted, men som efterhånden var blevet så brøstfældig at den måtte nedrives.

      Meget tyder på, at forgængeren var så gammel, at den måske dannede rammen omkring forhandlingerne i 1645 mellem den svenske admiral Wrangel og de danske officerer. Den 9. juni 1645 angreb en svensk flåde på 26 skibe, under ledelse af admiral Carl Gustav Wrangel, Nexø. Et landgangsforsøg ved byen blev afvist, men det lykkedes svenskerne at komme i land nord for byen. Da den bornholmske milits ikke nåede frem, kunne den lokale borgervæbning intet stille op overfor de krigsøvede landsknægte, så byen blev erobret og overgivet til plyndring i 4 timer.

      Næste dag måtte militsens officerer deltage i en ”for- handling”  med admiral Wragels sekretær Baltzar von Schwanentahl på Nexø Rådhus.

      Bornholmerne måtte gå ind på at betale en brandskat på 10.000 rigsdaler – oveni plyndringen. Den 11. juni kom admiralen selv i land for at underskrive aftalen. Det foregik også på rådhuset.

      Nexøe Vagt fra 1796 kom kun til at fungere i 60 år. Efter at der i 1843 var blevet indført en borger repræsentation i købstederne - og dermed også i Nexø, måtte man i 1856 opføre et nyt Råd-, Ting- og Arresthus på byens gamle torv i Købmagergade overfor Kvickly. Bygningen på havnen blev i stedet taget i brug som pakhus, og murerne blev forhøjet, så den nu fik 2 etager, og en del tilbygninger, som rummede havnekontor, havnevægt og toiletter . de er senere  alle  revet ned . 

    

  

 

   

               

     

 

 

                       

Pilebrovej 1B

Kælderen

copyright (c) 2012: Nexø Museum     kontakt:  magasin@nexoemuseum.dk
Havnen 3  *   Pilebrovej 1 B   3730 Nexø    56492557 - 56492556.

Hvis du klikker på indgangsbilledet på de enkelte sider, så kommer du tilbage hertil.

   MUSEUM´s NYT
     Generalforsamling
              Referat

 Se vores Fotohjemmeside
    med gamle billeder fra
Nexø, Bodilsker, Poulsker
 Ibsker, og Svaneke her
    nexoemuseum.com

    FOREDRAG OG
   BYVANDRINGER

             
              Se Udstillingerne i Dines Bogø´s
                fotoserie fra Nexø Museum
                                Klik her.
      Temaudstilling

 Åbningstider 2015
15. maj. - 30. juni. mandag til fredag kl. 13 - 16

1. juli. - 31 august. mandag til fredag kl. 10 - 16  lørdag 10 - 16

1. september - 16. oktober mandag til fredag  kl. 13 - 16

Lukket på søn- og helligdage 

          MUSEUM´s
       BØGER