Velkommen til

Nexø Museum 


Fotos fra Russernes bombardement af Nexø

 

 1. sal

 2. sal

 Museums-foreningen

links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Stuen

 

Nexø og Omegns Museumsforening

 som driver det lille museum, blev stiftet i 1968. Museet åbnede officielt i 1970 efter en omfattende ombygning, og søger med såvel faste som skiftende udstillinger at belyse bornholmske forhold gennem tiderne.

      Den karakteristiske museumsbygning midt på havnen blev opført i 1796 som ”Nexøe Vagt”, hvor 4 mand fra Nexøe Borgercompagnie til stadighed var på vagt.

      Byggematerialet var sandsten fra Frederiks Stenbrud, som i 1754 var blevet oprettet nord for byen. Huset erstattede en ældre bygning, der lå på det samme sted, men som efterhånden var blevet så brøstfældig at den måtte nedrives.

      Meget tyder på, at forgængeren var så gammel, at den måske dannede rammen omkring forhandlingerne i 1645 mellem den svenske admiral Wrangel og de danske officerer. Den 9. juni 1645 angreb en svensk flåde på 26 skibe, under ledelse af admiral Carl Gustav Wrangel, Nexø. Et landgangsforsøg ved byen blev afvist, men det lykkedes svenskerne at komme i land nord for byen. Da den bornholmske milits ikke nåede frem, kunne den lokale borgervæbning intet stille op overfor de krigsøvede landsknægte, så byen blev erobret og overgivet til plyndring i 4 timer.

      Næste dag måtte militsens officerer deltage i en ”for- handling”  med admiral Wragels sekretær Baltzar von Schwanentahl på Nexø Rådhus.

      Bornholmerne måtte gå ind på at betale en brandskat på 10.000 rigsdaler – oveni plyndringen. Den 11. juni kom admiralen selv i land for at underskrive aftalen. Det foregik også på rådhuset.

      Nexøe Vagt fra 1796 kom kun til at fungere i 60 år. Efter at der i 1843 var blevet indført en borger repræsentation i købstederne - og dermed også i Nexø, måtte man i 1856 opføre et nyt Råd-, Ting- og Arresthus på byens gamle torv i Købmagergade overfor Kvickly. Bygningen på havnen blev i stedet taget i brug som pakhus, og murerne blev forhøjet, så den nu fik 2 etager, og en del tilbygninger, som rummede havnekontor, havnevægt og toiletter . de er senere  alle  revet ned . 

 

  

   

               

     

 

 

                       

Pilebrovej 1B

Kælderen

copyright (c) 2012: Nexø Museum     kontakt:  magasin@nexoemuseum.dk
Havnen 3  *   Pilebrovej 1 B   3730 Nexø    56492557 - 56492556.

Hvis du klikker på indgangsbilledet på de enkelte sider, så kommer du tilbage hertil.

   MUSEUM´s NYT

      

    Billetpriser: Nexø Museum.

     Kr.  30, -    Voksen   

     Kr.  10, -     Barn    7 – 14 år  

     Gratis          Barn    0 –  6 år

     Kr. 10,-       Skoler

     Kr. 20,-       Grupper/Selskaber på 10+ pers.

     Kr. 25,-       Pensionister/Studerende

 

     Generalforsamling
        2014  Referat

 Se vores Fotohjemmeside
    med gamle billeder fra
Nexø, Bodilsker, Poulsker
 Ibsker, og Svaneke her
    nexoemuseum.com

     FOREDRAG OG
   BYVANDRINGER
              2014
  Se Udstillingerne i Dines Bogø´s
     fotoserie fra Nexø Museum
                  Klik her.
      Temaudstilling

ÅBNINGSTIDER 2014

19. maj til 30.juni 13,00 - 16,00  mandag - fredag

1. juli til 30. august 10,00 - 16,00  mandag -fredag
lørdag 10,00 - 13,00.

   1. september til 17.oktober 13,00 - 16,00 mandag - fredag

Søn- og helligdage lukket

                 Sidste åbningsdag i år er 17. Oktober  TAK for I år, på gensyn i 2015 

          MUSEUM´s
       BØGER