Velkommen

Museet Nexø og Omegns Museumsforening  som driver det lille museum, blev stiftet i 1968. Museet åbnede officielt i 1970 efter en omfattende ombygning, og søger med såvel faste som skiftende udstillinger at belyse bornholmske forhold gennem tiderne.

Den karakteristiske museumsbygning midt på havnen blev opført i 1796 som ”Nexøe Vagt”.

Byggematerialet var sandsten fra Frederiks Stenbrud, som i 1754 var blevet oprettet nord for byen. Huset erstattede en ældre bygning, der lå på det samme sted, men som efterhånden var blevet så brøstfældig at den måtte nedrives.

Nexøe Vagt fra 1796 kom kun til at fungere i 60 år. Efter at der i 1843 var blevet indført en borger repræsentation i købstederne - og dermed også i Nexø, måtte man i 1856 opføre et nyt Råd-, Ting- og Arresthus på byens gamle torv i Købmagergade overfor Kvickly. Bygningen på havnen blev i stedet taget i brug som pakhus, og murene blev forhøjet, så den nu fik 2 etager, og en del tilbygninger, som rummede havnekontor, havnevægt og toiletter - de er senere  alle revet ned .

Temaudstilling 2017

FotoSe vores Fotohjemmeside med gamle billeder fra Nexø, Bodilsker, Poulsker,  Ibsker, og Svaneke (nexoemuseum.com) ved at klikke på knappen nedenfor
FotoSe fotos fra Russernes bombardement af Nexø den 7. og 8. maj 1945, ved at klikke på knappen nedenfor
FotoSe Udstillingerne i Dines Bogø´s fotoserie fra Nexø Museum, ved at klikke på knappen nedenfor