Museumsforeningen

Foreningen

Nexø Museumsforening er drivkraften bag Nexø Museum.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af museet og varetager opgaver som opbygning af de forskellige udstillinger samt registrering af de forskellige arkivalier og genstande på museet og arkivet.

 Medlemskab af  museumsforeningen koster 100 kr. om året, og giver fri adgang til Museet for hele husstanden.

Bestyrelsen

André Pedersen

Formand
Ålekrogen 3, Nexø
56493370 - 61337068

Erik Gornitzka

Næstformand
Kirkestræde 1, Nexø
56492629 - 22794629

Flemming Aakjær

Kasserer
Grønnegade 23, Nexø
56493462 - 23466562

Steffen Gerdes

Sekretær
Aspevej 10, Østermarie
56470576

Jørn Olsen

Best.medlem
Kong Gustafsvej 49, Nexø
22903454

Birger Hjorth Hansen

Suppleant
Nørregade 34, Nexø
56492996

Jytte Kure

Suppleant
Ibskervej 36
31702938

Pilebrovej 1B

Her registreres bl.a. alle museets arkivalier og udstillingsgenstande.

På Pilebrovej 1B ligger også Museumsforenings mødelokale. Her mødes flere af foreningens medlemmer hver onsdag aften i vintersæsonen, når museet alligevel har lukket, og mangen en løgnehistorie bliver udvekslet hen over en kop kaffe.