Museumsforeningen

Foreningen

Nexø Museumsforening er drivkraften bag Nexø Museum.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af museet og varetager opgaver som opbygning af de forskellige udstillinger samt registrering af de forskellige arkivalier og genstande på museet og arkivet.

 Medlemskab af  museumsforeningen koster 100 kr. om året, og giver fri adgang til Museet for hele husstanden. Betaling af kontingent ; overførsel fra bank til konto Reg nr. 0654 0749-828-285, eller Mobilepay; 47552 husk medlemsnummer. Mail-adresse hvis du melder dig ind som nyt medlem.

Bestyrelsen

André Pedersen

Formand
Ålekrogen 3, Nexø
56493370 - 61337068

Jørn Olsen

Næstformand
Kong Gustafsvej 49, Nexø
22903454

Flemming Aakjær

Kasserer
Grønnegade 23, Nexø
23466562

Steffen Gerdes

Sekretær
Aspevej 10, Østermarie
56470576

Inger Brandt Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Pederskervejen 12, Nexø
21468873

Jytte Kure

Suppleant
Ibskervej 36, Ibsker
31702938

Per Nielsen

Suppleant
Ingemannsvej 2, Listed
40414374

Pilebrovej 1B

Her registreres bl.a. alle museets arkivalier og udstillingsgenstande.

På Pilebrovej 1B ligger også Museumsforenings mødelokale. Her mødes flere af foreningens medlemmer hver onsdag aften i vintersæsonen, når museet alligevel har lukket, og mangen en løgnehistorie bliver udvekslet hen over en kop kaffe.