Ole Basse Mortensen

249,00 kr.

…en pionér i dansk fiskeri

Kategori:

Beskrivelse

Fiskeskipper Ole Basse Mortensen bliver født i 1926 i Svaneke. Søn af unge Ellen, der serverer på Hotel Østersøen og fiske- ren Lauritz fra Langeland, som får slået tænderne ud under et slagsmål, så Over- munden er erstattet med guldtænder. Ole kommer tidligt med om bord på sin fars kutter og da faren er plaget af sygdom, overtager Ole opgaven som skipper alle- rede som 16-årig. Igennem livet kommer Ole Basse til at eje 28 skibe og flere gange undervejs bærer de nyanskaffede kuttere og trawlere betegnelsen, Danmarks største. Han er en pioner på søen og han tager Også sin tørn som erhvervspolitisk aktiv Og star- ter, som den første dansker, handel med de baltiske lande under sovjetstyret. “Danskeren virkede som en skærebrænder igennem det sovjetiske bureaukrati”

Om forfatteren

Ivar Holm er født i 1944 i Vang på Born- holm. Han er uddannet styrmand og skibsfører og har igennem Sit arbejdsliv været styrmand og overstyrmand hos BornholmsTrafikken. Han startede dog som sømand, sejlede med Skoleskibet Danmark og kom i Søværnet. Fra 1973 og frem til 1991 var han leder af Rønne Skipperskole, hvor han var med til at ud- danne alle de unge bornholmske fiskere, hvoraf mange efterfølgende fik hyre hos Ole Basse Mortensen. Efter Skipperskolen og Syv år hos Born- holmsTrafikken blev Ivar Holm i 1998 for- sikringsagent for de bornholmske fiske- fartøjer. Her fik han fiskeriets kontante krav og vilkår helt tæt ind på livet, når fiskernes både Skulle sælges eller hugges Op på grund af krise. 1 2006 gik Ivar Holm på efterløn og de efterfølgende 10 år har han løbende arbejdet med denne biografi om pionéren Ole Basse Mortensen. “På havet har man kun sig selv at stole på”